3 distansar:

Ultra100

Kaupanger-Skjolden

  • ca. 104km. Umerka løype

  • Start Kl. 00:00 natt til 29/06  alt. tidleg start kl 21 Fredag 28/6

  • Stigning: ca. 6000hm

  • Sperretid: 12 i Solvorn, 15 i Gaupne, 18 i Luster, 23:59 i Skjolden

  • Kartlink: https://www.strava.com/routes/3239325032548165260

Sjå løpsmanual for gpx-filer

Ultra50

Kaupanger-Gaupne

Sjå løpsmanual for gpx-filer

Halvmaraton

Solvorn-Gaupne

Sjå løpsmanual for gpx-filer

Klassar:


• Med tidtaking
• Utan tidtaking

 

Premiering/Medaljar

Det vert ikkje premiert pr raskaste tid eller plassering.

Det er like premiar/medaljar til alle som fullførar.

 

Sporing/tracking

Deltakarane på Ultra100 og Ultra50 vil få utdelt sporingseinheiter av tryggleikshensyn. På halvmaraton blir det chip-timing med mellomtid-stasjoner.

Transport:

Det vert tilbydd transport av deltakarar til starten på Kaupanger og Solvorn.

Det vert og tilbydd transport av bagasje frå start til mål.

 

Anbefaler alle som kjem med bil å parkere der dei kjem i mål, so tilbyr me transport til start. (transport kr. 100,- pr stk.)

'

Sjå løpsmanual for avgangstider transport.

 

 

  

.

Virtuell tur av løypa

 


 

Korleis kome seg til Luster:

 Bil: Planlegg din biltur her: https://reiseplanlegger.naf.no/

 

Buss:
Ekspressbussane har fleire daglege avgangar både frå Oslo, Bergen og Trondheim. Knutepunkt er Sogndal. Sjekk bussruter her: https://entur.no/

 

Fly:
Widerøe har fleire daglege avgangar til Sogndal Flyplass, https://www.wideroe.no/destinasjoner/sogndal, Det går flybuss mellom skysstasjonen i Sogndal og flyplassen, og turen tek om lag 20 minutt.

Matstasjonar / Support /  Bagasje

 Turen er basert på prinsippet om sjølv-support, dvs. at deltakar sjølv må bere med seg alt som måtte trengast av mat, drikke og utstyr.

 

Arrangør tilbyr og matstasjon med enkel mat/drikke servering i Solvorn, Gaupne og Luster.

 

Ved varmt vær vil det utplasserast eigne drikkestasjonar langs løypa.

 

Det er matbutikkar i Gaupne v/matstasjon, ope til kl20, Luster v/matstasjon ope til kl18 og Skjolden, ope til kl18.

 

Det er tillatt å motta support/mat utenfor matstasjonar.

 

Kvar deltakar vil få transport av ekstra bagasje, ein målbag som er tilgjengeleg i mål og "dropbag" for Ultra som vert tilgjengeleg på matstasjonen i Gaupne.

Merking / GPX filer

Traseen vil for halvmaraton verta merka der det ikkje er anna merking eller skilting.

 

For ultra50 og ultra100 vert det ikkje merking.
Alle deltakere må ha ein navigeringseining med seg. (eks. GPS, mobil, klokke) GPX filer vert lagt ut på heimesida seinast ei veke før løpet.

 

 

GPX sporfiler for navigasjon, sjå link i løpsmanualen

 

 

 

Mål  Gaupne / Skjolden

Gaupne

Handlesenteret Pyramiden har fagbutikkar opne til kl15, Spar open til kl.20

Lustrabadet rett ved er ope til Kl. 17

WC Offentleg toalett ope heile døgnet ved Pyramiden.

EL Bil lademogleglheit ved Pyramiden.

Det er dusjmoglegheit ved løysing av billett i Lustrabadet eller ved gymsal 50m unna mål.

 

Skjolden, Fjordstova

Fjordstova, Fleirbrukshus på Skjolden rett ved mål har kafe, basseng, bibliotek og klatrevegg.

Der er det og dusj, offentlege toalett.

Meir informasjon vert "løpande" oppdatert...