3 distansar:

Ultra 100 km(2024)
Kaupanger-Skjolden

Umerka løype

Ultra 52km(2024)
Kaupanger-Gaupne

Umerka løype

Halvmaraton 21km
Solvorn-Gaupne

Merka løype

(klikk på distansen for kartvisning i Strava)

 

Klikk på biletet for større versjon

 

Klassar:
• Med tidtaking
• Utan tidtaking

 


Start for ultradistansen er ved Amla på Kaupanger med målgang heilt innerst inne i Skjolden som og er enden på Sognefjorden, Norges lengste og djupaste fjord.

 

 

For halvmaraton er starten i Solvorn . Halv, ultra50 deltakarane avslutter i Gaupne.

Alle startande vil få sporingseinheiter av tryggleikshensyn.

 

Virtuell tur av løypa

Kaupanger - Solvorn
Ultra og Ultra50

 

Ultra NB!2023  (data for 2024 kjem)
Kaupanger – Skjolden

Start Kl. 0000 natt til 01/07

Distanse ca.95km

Stigning: ca. 5600hm

Sperretid: 1200 i Solvorn, 1500 i Gaupne, 1800 i Luster, 23:59 i Skjolden

Kartlink: https://www.strava.com/routes/3075567638632437228

 

Ultra 45 NB!2023  (data for 2024 kjem)

Kaupanger – Gaupne

Start Kl. 0600

Distanse >45km Stigning: ca. 2650hm

Sperretid: 1200 i Solvorn, 1700 i Gaupne

Kartlink: https://www.strava.com/routes/3103973461381264338

 

Ultra startar ved midnatt natt til laurdag. 
Etappen er på ca 35km og er innom topppunktene Søre Gråbrørne, Store Haugmelen og Solvornnipa før det går rett ned til 0 m.o.h. til vakre Solvorn.

 

Starten er ved Turrligjerdet, (Rød hytte) Rett inn på gode stier sørøstover. Deretter brattere nordøst, Følg med på navigasjonen, det krysses og følges   skogsveger. Over Amlatunnellen kan me sjå rett inn Lærdalsfjorden og Årdalsfjorden. ved 580hm flater det ut og me føl skogsveg eit stykke før sti innover mot Kyndilstjørni.Løp langsmed tjørnet på venstre side til utsiktspunktet. (me er ikkje oppom Gråbrørnepunktet lenger nord) Sporet/stien dreier vestover, krysser ein skogsveg og fører oss ned mot Svartahol til skogsveg nordvestover.

 

Her kobles løypene for Ultra og Ultra45 sammen


For Ultra45 er det  oppmøte ved avkøyrsle rett før Amlatunnelen , veg som går til Festingdalen (SIMAS) Her er det og parkeringsmoglegheit.
Starten går rett inn på sti ved Tuneteigen og opp til Skogsvegen til Svartahol.

 

 

Fine skogsveger til stikryss som tek oss opp til stølen Hungerhaug. 

Her er det utplassert drikke (vatn/saft)

Følg god sti til Vardaheii og Vatnasete (løpbar sauesti)
Etter Vatnasete tek man sti som går mot ryggen til st. Haugmelen (NB!  GPS sporet føl ikkje stien, anbefaler å følge stien til topps. Fra Haugmelen går man litt ned før man skjærer av mot vetle Haugmelen. NB! sporet går her på framsida av haugmelen, men her er det opp til kvar enkelt om de vel bakom,framom eller oppom vetle haugmelen. De skal inn på ryggen bortover mot solvornsnipa.
Lyngterreng, ingen sti, hald fram i NV retning mot Skurva 1028moh og Solvornnipa 1031moh. Derfra god sti ned til Setålen og vidare nedover til fjorden. Sjekk kartet ofte da det er fleire kryssande stiar og skogsvegar nedover mot Solvorn.

Krevande etappe!
32km for Ultra. ca. 1774hm stigning 

24km for Ultra45 ca. 1350hm stigning
Ta med mykje drikke. 

 

God mobildekning (telenor) også 4G. NB! lite/ingen dekning i området Hungerhaug.

 

 

Solvorn- Gaupne
Ultra, Ultra45 og halvmaraton

 

Halvmaraton NB!2023  (data for 2024 kjem)
Solvorn- Gaupne
Start Kl. 1000
Distanse >21km Stigning: ca. 1300hm
Sperretid: 1700 i Gaupne
Kartlink:
https://www.strava.com/routes/3075566190060240364

 

Solvorn - Gaupne ca.21,2km ca.1300hm stigning

 

Frå kaien i Solvorn tek du vegen inn Vetlevegen,(veg før kafeen) opp til Haugen og Løteigane, sti til Øvrebø og bratt opp til utsiktspunktet Huarplassen.

Over på ny sti som tek deg til grusvegen på Feivall, Følg grusveg via Mollandsmarki nesten 2km.

 

Ta inn på sti mot Siestølen og Røymstølen vidare til parkeringsplassen på Krossen. Her er det drikkestasjon.

Følg turiststien opp til Molden 1116 m.o.h. Lusters mest populære og finaste utsiktspunkt. Derifrå på gode stiar ned til Svolsete, Steinkveane (bratt terreng) til grusveg ved Sviggaplassane.

Over på sti ned til Marifjøra før eit par flate kilometere på vekselvis asfalt og grus (løp på utsiden av tunnellen) inn til mål ved handlesenteret Pyramiden i Gaupne.

 

God mobildekning heile etappen.

 

NB! Det er ikkje muleg å langtidsparkere i Solvorn Sentrum for deltakarar og støttepersonell. Bruk parkeringsplassen oppe ved kyrkja.

 

 

Gaupne-Luster
Ultra

 Gaupne-Luster ca.21,2km ca. 1100hm stigning.


 Løp forbi rådhuset mot Kvernelvi (engjadøla) . Ta sti forbi Hanatjern opp til veg mot Engjadalen, følg veg til første store u- sving (judas-svingen) opp på rasvoll og inn på bratt sti til Lø.

 

Forbi Lø er det løpbart til Engjadalsvegen, ta til venstre til stikryss og følg bomveg opp til stølen Navarsete .

 

Derifrå på DNT sti til Flatningane. To stiar vidare her, og vanskeleg å finne rett sti. Sjekk kart/GPS. Anbefaler å halde til venstre forbi Flatningane der er det ein slakare sti som koblast vidare med stien til Stordalen.

Hald deg på sti ved høgspentlinjene når det flater ut på 1000 m.o.h. Herleg flyt-sti nedover dalen. NB! midt i dalen so krysser stien over til høgre for høgspentlinjene.

 

Ned til stølen Røssesete. Følg bratt grusveg 2 km. (pass på knea) til stikryss ca.200m før bru som går til Harastølen.

Følg sti ned til venstre som bøyger over til høgre til ny bru, vidare på sti over klopper, skrått nedover til skihytta.

 

Rett inn på sti til venstre ved svingen under hytta, ta sti nedover til høgre, til Harastølsvegen. Vidare snarveg på høgre side av veg før ny sti på venstre side av veg som tek deg ned til Lauvhjell og Bringevegen.

 

Ved vegkryss Bringevgen ned langsmed grov(bekk/elv) til byggefelt. Ved tredje huset til venstre er det sti ned til grusveg og veg ned til Lustrabui, der venter det ei fortent Lustrabolle på deg.

 

Grei 4G dekning Engjadalen, frå flatningane blir det svakare til ingen dekning ned Stordalen

 

Luster-Skjolden
Ultra

 

200m langs fv55, følg god merking skogsveg og sti vidare opp til Børestein.

Vidare på sti litt over børestein, NB! vel stival/trakk til høgre/ Østover som etterkvart forsvinn. Umerka, ingen sti heretter men ta rett retning NØ på mjukt og fint terreng til Fjøsnanosi.

Deretter meir N til vatn på 1230moh. NØ til Sagavotni, opp på Haugsnosi.

Merka sti til ned til Gurosete frå Haugsnosi NB! stien forsvinn like før men berre gå ned mot hyttene.

 

Herifrå er det bratt sti, lause små-steinar. 6,5km igjen til Skjolden. Nærmare skjolden kjem de inn på skogsveg og grusveg til bru FV55.

 

Målgang ned til Fjordstova og ut på pir-brygga til Skjolden Hotell.

 
Merk! Ikkje rennandes vatn før ca 1270moh so fyll godt opp i luster.

 

Det er god mobildekning, også 4G i nesten heile etappen. 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Korleis kome seg til Luster:

 Bil: Planlegg din biltur her: https://reiseplanlegger.naf.no/

 

Buss: Ekspressbussane har fleire daglege avgangar både frå Oslo, Bergen og Trondheim. Knutepunkt er Sogndal. Sjekk bussruter her: https://entur.no/

 

Fly: Widerøe har fleire daglege avgangar til Sogndal Flyplass, https://www.wideroe.no/destinasjoner/sogndal, Det går flybuss mellom skysstasjonen i Sogndal og flyplassen, og turen tek om lag 20 minutt.e.

Matstasjonar / Support /  Bagasje

 Turen er basert på prinsippet om sjølv-support, dvs. at deltakar sjølv må bere med seg alt som måtte trengast av mat, drikke og utstyr.

 

Arrangør tilbyr og matstasjon med enkel mat/drikke servering i Solvorn, Gaupne og Luster.

 

Ved varmt vær vil det utplasserast eigne drikkestasjonar langs løypa.

 

Det er matbutikkar i Gaupne v/matstasjon, ope til kl20, Luster v/matstasjon ope til kl18 og Skjolden, ope til kl18.

 

Det er tillatt å motta support/mat utenfor matstasjonar.

 

Kvar deltakar vil få transport av ekstra bagasje, ein målbag som er tilgjengeleg i mål og "dropbag" for Ultra som vert tilgjengeleg på matstasjonen i Gaupne.

Transport

Det vert transport av deltakarar til starten på Kaupanger og Solvorn.

 

Anbefaler alle som kjem med bil å parkere der dei kjem i mål, so tilbyr me transport til start. (transport kr. 100,- pr stk.)

 

Meld inn behov for transport på 99 39 38 73 (påstigningsplass) seinast man. 26/6

 

Transport Halvmaraton

Frå Gaupne 1/7 09:00

Transport Ultra45

Frå Gaupne 01/7 04:45 Sogndal Circle K-stasjon 05:15

Transport Ultra
Frå Skjolden 30/6 22:15 frå Skjolden, Gaupne 22:45, Sogndal Circle-K stasjon 23:15

 

  

Merking / GPX filer

Traseen vil for halvmaraton verta merka der det ikkje er anna merking eller skilting.

 

For ultra50 og ultra vert det ikkje merking. Alle deltakere må ha ein navigeringseining med seg. (eks. GPS, mobil, klokke) GPX filer vert lagt ut på heimesida seinast ei veke før løpet.

 

Alle deltakarar vil verte utstyrt med tracker (sporingseining)

 

GPX sporfiler for navigasjon vil bli lagt ut her:

 

Halvmaraton

 

Ultra45

 

Ultra

 

 

 

Virtuell visning

 

 

Premiering / Medaljar 

Det vert ikkje premiert pr raskaste tid eller plassering.

 

Det er like premiar/medaljar til alle som fullførar.

 

Lustrabolle frå Lustrabui sponset av Digital Etikett til alle deltakarar, berre vis fram startnummer.

 

Me må og setje nokre tidsgrenser for matstasjonane.

 

 

Mål / Fjordstova

Gaupne

Handlesenteret Pyramiden har fagbutikkar opne til kl15, Spar open til kl.18

Lustrabadet rett ved er ope til Kl. 17

WC Offentleg toalett ope heile døgnet ved Pyramiden.

EL Bil lademogleglheit ved Pyramiden.

Det er dusjmoglegheit ved løysing av billett i Lustrabadet eller ved gymsal 50m unna mål.

 

Skjolden, Fjordstova

Fjordstova, Fleirbrukshus på Skjolden rett ved mål har kafe, basseng, bibliotek og klatrevegg.

Der er det og offentlege toalett og bygget skal vera ope kvar dag 08-22 heile året.

 

Fjordstova har følgjande prisar:

Dusj kr 30 per pers (ta med badekle og handduk)

Dagspass dusj-badebasseng-badstu kr 60

Middag/mat frå kl 13-19 dagleg. Kr 150- 200.

Det er fullt mogleg å overnatte i salen nede på Fjordstova, her har ein tilgang til eigne garderobar («bad») rett attmed.

Ta kontakt med arrangør om dette er ønskjeleg.

Fjordstova sel også dagspass i klatreveggen kr 50 (utan utstyr) og på styrkerommet kr 75, om det er nokon som har litt energi til overs :)

Prisar

Halvmaraton
01.03.2023 - 18.06.2023 kr 300
19.06.2023 - 24.06.2023 kr 400

Ultra45
01.03.2023 - 31.05.2023 kr 500
01.06.2023 - 18.06.2023 kr 700
19.06.2023 - 24.06.2023 kr 800

Ultra
01.03.2023 - 31.05.2023 kr 700
01.06.2023 - 18.06.2023 kr 900
19.06.2023 - 24.06.2023 kr 1200

Meir informasjon vert "løpande" oppdatert...