Support

 

Turen er basert på prinsippet om sjølv-support, dvs. at deltaker sjølv må bere med seg alt som måtte trengast av mat, drikke og utstyr.

Det er butikker i Gaupne (ope til kl20), Luster og Skjolden (ope til kl18)

Det er dog tillat å motta eller setje ut mat utenfor matstasjonar, Pacing/løpevenn langs traseen er tillatt på siste etappen frå Luster.

Sikkerheit og opptreden

 

 

Alle deltek på eige ansvar. Det er ein sjølvfølgje å hjelpe andre!

Dersom ein anna deltaker kjem i ein nødsituasjon plikter man å hjelpe til etter beste evne

Ved akutt nød ring 113 først av alt!  Anbefaler alle å laste ned 113-appen.

 

Meld og frå til kontaktansvarleg Ann Kristin Sperle tlf. 99 39 38 73 (legg det inn som kontakt på tlf.)

Me kan i utgangspunktet ikkje hente ut folk eller gje skyss, men meld inn status uansett.
Luster Røde kors vil vere standby og tilgjengeleg på nokre matstasjonar. (meir info kjem)

Deltakar SKAL ringe/tekste uansett for status om ein avsluttar turen.

Kontakt-telefon: Ann Kristin Sperle tlf. 99 39 38 73 (legg det inn som kontakt på tlf.)

Uver/skodde

 

Dersom deltakarane kjem ut for skodde skal ein danne grupper so ingen må navigere aleine. Vis respekt for vêret og vêrmeldinga.

Løypa kan bli forkorta eller lagt om i tilfelles dårleg ver.

 

 

Meir informasjon vert "løpande" oppdatert...